Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Towarzystwo Rozwoju Rodziny oddział w Warszawie

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/application/application.php on line 481
 • O Towarzystwie

  Towarzystwo Rozwoju Rodziny największa polska organizacja pozarządowa działająca na rzecz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie. Nasza historia zaczęła się w 1932 roku – właśnie w Warszawie, gdzie Tadeusz Boy-Żeleński razem z Ireną Krzywicką założyli Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa i Odnowy Moralnej. To właśnie w Warszawie po II Wojnie Światowej nasza organizacja odrodziła się w roku 1957 za sprawą takich osób jak dr Michalina Wisłocka czy Ewa Szelburg-Zarębina. Adres "Plac Trzech Krzyży 16" był doskonale znany większości Warszawianek, ale i wielu osobom z całej Polski. To właśnie tam udzielaliśmy porad ginekologicznych i seksuologicznych, uczyliśmy planowania rodziny, czy udzielaliśmy porad ofiarom przemocy seksualnej.

  Nasze Towarzystwo było również prekursorem edukacji seksualnej w Polsce. To nasi członkowie w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku przygotowali program nauczania tego przedmiotu. Od tamtego czasu, mimo zmieniających się warunków politycznych, stale walczymy o nauczanie tego przedmiotu w szkołach.

  Towarzystwo Rozwoju Rodziny jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce podjęła temat profilaktyki zakażeń HIV. Prawdopodobnie jako pierwsi wskazywaliśmy, że HIV, to również problem osób heteroseksualnych. Pierwsze akcje edukacyjne dotyczące zakażeń tym wirusem organizowaliśmy już w 1984 roku.
   
  Z naszą organizacją związani byli m. in.:
  • dr Jadwiga Beaupre – założycielka pierwszej polskiej szkoły rodzenia,
  • prof. Mikołaj Kozakiewicz – socjolog,
  • prof. Zbigniew Lew-Starowicz – seksuolog,
  • Izabela Jaruga-Nowacka – Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

Aktualności

 • List Europejskiego Forum Parlamentarzystów w obronie praw polskich kobiet

  Politycy europejscy bacznie przypatrują się rozwojowi sytuacji w Polsce. W związku z niepokojącymi działaniami mającymi na celu ograniczenie praw polskich kobiet do bezpiecznej aborcji, członkowie Europejskiego Forum Parlamentarzystów wydało list otwarty do Marszałka Sejmu – Marka Kuchcińskiego wzywający do odrzucenia planowanych zamin. Treść listu możecie znaleźć klikając tu.


  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /modules/mod_k2_content/tmpl/Default/default.php on line 85
 • Ministerstwo Zdrowia planuje ograniczenie dostępu do antykoncepcji postkoitalnej.

  To była kwestia czasu. Jak donosi portal gazeta.pl Minister Zdrowia planuje ograniczenie dostępności tabletki antykoncepcji postkoitalnej EllaOne, która od około roku jest dostępna bez recepty. Wpisuje się to idealnie w model działania obecnej ekipy rządzącej przeciw zdrowiu Polek.

  Ponieważ Minister powołuje się na doniesienia ginekologów, domagamy się ujawnienia ich nazwisk. Chcemy wiedzieć, którzy lekarze są przeciwni prawom polskich kobiet.


  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /modules/mod_k2_content/tmpl/Default/default.php on line 85
 • Projekt "Silny czy chory"

  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy doceniło nasz projekt "Silny czy chory" dotyczący profilaktyki stosowania steroidów anabolicznych.

  Program jest adresowany do młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia będą prowadzone w formule dobrze znanej z innych naszych programów, takich jak "Ogłaszamy alarm jądrowy" czy "Nie daj się plamie". Mamy nadzieję, że nowa tematyka zajęć zainteresuje uczniów podobnie jak poprzednie nasze projekty.

  Wkrótce ruszymy z rekrutacją szkół do projektu. Nowiny w tej sprawie będziemy publikować na naszej stronie, w dziale "Aktualności".


  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /modules/mod_k2_content/tmpl/Default/default.php on line 85
 • Szkolenia dla warszawskich pielęgniarek szkolnych.

  Oddział warszawski Towarzystwa Rozwoju Rodziny realizuje program "Szkolenia pielęgniarek szkolnych w zakresie rozpoznania i interwencji w przypadkach przemocy wobec dzieci". Projekt ten jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

  Program jest realizowany w postaci zajęć edukacyjnych, w czasie których omawiane są realne sytuacje, z którymi mogą spotkać się pielęgniarki szkolne w czasie pracy oraz przedstawiane procedury postępowania z dziećmi - ofiarami przemocy.

  Szkolenia są nieodpłatne. W czasie szkoleń dystrybuowane sa materiały informacyjne, które ułatwią podejmowanie właściwych działań w przypadku konieczności podjęcia interwencji.

  Zachęcamy ZOZ-y prowadzące gabinety profilaktyczne w szkołach do kontaktowania się z nami w sprawie niniejszych zajęć. Nasz mail: biuro@trr.warszawa.pl, a telefon 223896191.


  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /modules/mod_k2_content/tmpl/Default/default.php on line 85
 • Czym się zajmujemy

  Edukacja

  Towarzystwo Rozwoju Rodziny to przede wszystkim tradycja edukacji seksualnej. Zajęcia te oparte są o standardy WHO. Prowadzimy również zajęcia dotyczące profilaktyki raka jądra, nowotworów skóry, zakażeń przenoszonych drogą płciową, przemocy seksualnej, skutków stosowania środków steroidowych czy też skutków nadużywania suplementów diety.

  Prowadzimy szkolenia dla rad pedagogicznych w zakresie problemów przemocy seksualnej i tworzenia systemów interwencji kryzysowej.
  Nasi człokowie prowadzą również edukację internetową. Ciekawe materiały możecie znaleźć tu: Porady bez żenady

  Wielu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie miało okazję spotkać się z naszymi edukatorami w czasie realizowanych przez nas projektów profilaktycznych, takich jak "Ogłaszamy alarm jądrowy" czy "Nie daj się plamie". Nasze zajęcia to gwarancja obiektywnej wiedzy naukowej

   

  Poradnictwo

  Oddział warszawski TRR prowadzi unikalną poradnię internetową dla osób dotkniętych problemem przemocy seksualnej "Kamień z Serca". Dyżurują tam nasi specjaliści. Porady są darmowe i anonimowe

   

  Rzecznictwo

  Prawa seksualne i reprodukcyjne to jeden z najbardziej drażliwych tematów debaty społecznej. Uważamy, że problemy dotyczące dostępu do usług w zakresie planowania rodziny, świadomego rodzicielstwa, wolności od przemocy czy poszanowania wyborów w zakresie seksualności są kluczowe dla jakości życia społecznego. Dlatego też podejmujemy działania mające na celu likwidację barier w dostępie do edukacji seksualnej, nowoczesnych środków planowania rodziny, ochrony przed przemocą seksualną. W tym celu prowadzimy edukację dla polityków, bierzemy udział w konsultacjach społecznych nowych aktów prawnych, staramy się wpływać na decyzje polityczne dotyczące tej tematyki. Organizujemy konference tematyczne, tworzymy materiały prasowe. Uczymy dziennikarzy jak pisać o prawach kobiet, przemocy seksualnej czy planowaniu rodziny. Walczymy o prawa pacjentów, osób zmagających się z przemocą, imigrantów. Działamy na rzecz rozwoju globalnego.
  Staramy się, aby Wasz głos był słyszalny. Przekonaj się sam!


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /modules/mod_k2_content/tmpl/Default/default.php on line 85
 • Kontakt do nas

   

  Pisz do nas: biuro@trr.warszawa.pl

  Nasz adres: ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

  Telefon: 22 3896191